Rada školy

Rada školy pri MŠ Štúrova 197/53, 922 10 Trebatice je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a orgánov miestnej štátnej správy - obce, z pohľadu školskej problematiky.

Súčasná Rada školy mala svoje ustanovujúce zasadnutie dňa 08.10.2021.

Jej členmi sú:

  1. Hermanová Jana - zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
  2. Hornáčková Darina, Ing. – zvolený zástupca rodičov
  3. Jankechová Alena, Mgr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa
  4. Líšková Drahoslava - zvolený zástupca pedagogických zamestnancov  
  5. Pistorius Mária - zvolený zástupca rodičov

Posledné Oznamy

Tanečný krúžok - zmena !

Oznamujeme Vám, že tanečný krúžok dňa 5.12.2023 nebude, pretože príde Mikuláš. 

V nasledujúcom týždni…

Čítať viac

Vianočná besiedka

Srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku,

ktorá sa uskutoční v stredu 20.12.2023 o 16.00

v jedálni…

Čítať viac

Depistáž percepčných schopností detí

Oznamujeme rodičom detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie a aj mladších detí s výrazne chybnou…

Čítať viac

Príde Mikuláš !

V utorok 5.decembra 2023 dopoludnia k nám do materskej školy zavíta Mikuláš. 

A vraj sa k nám opäť…

Čítať viac

Najbližšie aktivity

No news available.