Posledné Oznamy

Vianočné prázdniny

Na základe rozhodnutia ministra MŠVVaŠ SR budú vianočné prázdniny na všetkých školách od 20. decembra…

Čítať viac

Prevádzka materskej školy od 29.11.2021

Na základe nariadení MŠVVaŠ SR s platnosťou od pondelka 29.11.2021 je vstup cudzím osobám do priestorov…

Čítať viac

Nové usmernenia o ospravedlňovaní neprítomosti detí

MŠVVaŠ SR vydalo nové usmernenie o ospravedlňovaní detí, z ktorého citujeme:

Ak sa dieťa nemôže…

Čítať viac

Povinné predprimárne vzdelávanie

V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a…

Čítať viac

Najbližšie aktivity

No news available.