Aktivity

Každodenný program v materskej škole dopĺňame a spestrujeme aktivitami, ktorými prehlbujeme vedomosti a zručnosti detí, pripravujeme spoločne strávené chvíle s členmi rodín detí, prezentujeme činnosť materskej školy na verejnosti.

Uvedomujeme si, že v školskom roku 2020/21 nebudeme môcť pripravovať všetky naše tradičné i nevšedné aktivity tak, ako v rokoch minulých.

Napriek tomu sme si ich naplánovali a aktuálna situácia ukáže, ktoré a akým spôsobom budeme môcť uskutočniť:

 

 

 

Okrem nich podľa podmienok a ponúk budeme pre deti pripravovať divadielka, koncerty, exkurzie, výlety,......

Plavecký výcvik v plaveckej škole v Piešťanoch sa uskutoční  podľa aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku v jarných mesiacoch roku 2021.