Aktivity

 

Naplánované aktivity budeme postupne dopĺňať:

Mesiac

Termín a čas

Názov akcie

September

25.9.2023        8.15

Malý konštruktér – skladanie z lega, iba Včielky

 

28.9.2023      10.30

Ujo Viktor – koncert veselých detských pesničiek

Október

11.10.2023      9.00

Hoki-Poki  

Bacilky a vitamínky  - divadlo

 

17.10.2023      16.30

Hlbockí

Spievajže si spievaj , koncert ľudových piesní s ľudovými nástrojmi so starými rodičmi

November

13.11.2023       8.15

Malý konštruktér

 

28.11.2023       8.00

Depistáž CPP v Piešťanoch

December

 

Mikuláš

 

 

Vianočná besiedka

 

No news available.