Ako si dieťa zvyká na materskú školu

 

ADAPTAČNÝ PROCES DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

 

Nie každý začiatok musí byť ťažký. Je pravdou, že nástup do materskej školy a prvé odpútanie sa od matky je pre mnohé deti zatiaľ najväčšou zmenou v ich živote, obdobie náročné pre deti, pre rodičov i učiteľky. Každé dieťa túto veľkú zmenu zvláda inak, preto aj proces adaptácie je individuálny.

Aby sme Vám ho troška priblížili, ponúkame Vám krátky opis etáp - období, ktorými dieťa prechádza. Samozrejme že neplatí na všetky deti rovnako. Jedna etapa môže u dieťaťa trvať dva - tri dni, u iného i dva týždne. Zvyčajne však môže prebiehať takto: 

Orientačné obdobie

Dieťa v materskej škole:

- stavia sa do úlohy pozorovateľa,

- spracúva množstvo podnetov a problémov,

- nepokúša sa nadviazať kontakt s rovesníkmi,

- nezaujíma sa o ich aktivity,

- rozpráva ticho, jednoslabične alebo vôbec,

- nehrá sa, a ak áno, tak nie veľmi intenzívne,

- je uzavreté, zdržanlivé,

- dieťa trpí nechutenstvom, odmieta sa stravovať v MŠ.

Dieťa doma:

- prežíva to, čo dospelí po namáhavom dni,

- je neisté, unavené hlukom a množstvom podnetov,

- túži po pokoji, chce si odpočinúť,

- obmedzuje mnohé zo svojich činností, s ktorými sa zaoberalo pred vstupom do MŠ

- zje všetko, čo pred neho predložíte, pretože jedlo v MŠ odmietlo

- potrebuje spracovať svoje dojmy a zážitky.

Úloha rodiča:

- nelúčiť sa s dieťaťom dlho - pri dlhom lúčení dieťa zneistie, nakoľko neobvyklé správanie rodiča podporí jeho strach ,

- ak má možnosť, ponechá dieťa dopoludnia v MŠ a poobede si ho vyzdvihne,

- po návšteve v MŠ dá dieťaťu možnosť odpočinku,

- nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami - nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku,...,

- nezaťažuje dieťa inými životnými zmenami - sťahovanie, narodenie súrodenca, nezhodami v rodine,...,

- zosúladí režim doma s režimom v MŠ,

- neprerušuje pobyt v MŠ.

Úloha učiteľky:

- rešpektuje u dieťaťa úlohu "pozorovateľa",

- podporuje konanie dieťaťa,

- pomocou hier umožňuje prijímanie informácií,

- sprostredkuje dieťaťu najdôležitejšie pravidlá a normy správania,

- oboznámi dieťa s najdôležitejšími priestormi - trieda, umyváreň, WC, jedáleň, spálňa ,

- dovolí dieťaťu ponechať obľúbenú hračku, vec

- vytvorí priestor na odpočinok,

- umožní spoločný pobyt s "pevným bodom" - kamarát, súrodenec, ak to dieťa potrebuje,

- na konci týždňa rozohrá zaujímavú hru na pokračovanie.

 

Obdobie presadenia sa

Dieťa v MŠ:

- je ochotné podniknúť prvé pokusy o kontakt s rovesníkmi,

- pokúša sa presadiť v skupine,

- začína viac komunikovať,

- hľadá ochranu u dospelých, ak má ťažkosti s rovesníkmi,

- rýchlo sa unaví - spory medzi deťmi pri presadzovaní sa v skupine ,

- snaží sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami,

- vyberá si len jedlá z domu, naďalej málo je.

Dieťa doma:

- pôsobí nevyrovnane,

- často sa mení jeho nálada,

- pokúša sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami,

- plače, ak chcú rodičia odísť - keď zabezpečuje dozor jeho známa osoba ,

- je odmietavé, chce opak toho, čo sa mu ponúka,

- odvráva,

- ráno je plačlivé i keď šlo večer skoro spať.

Úloha rodiča:

- neprerušuje pobyt v MŠ,

- nelúči sa s dieťaťom dlho,

- nezaťažuje dieťa väčšími aktivitami, podporuje priateľstvá v MŠ - na ihrisku, doma ,

- rešpektuje správanie dieťaťa.

Úloha učiteľky:

- upevňuje normy a pravidlá správania v MŠ,

- oboznamuje dieťa s ostatnými zamestnancami MŠ,

- oboznamuje dieťa s ďalšími priestormi MŠ,

- pomáha pri riešení konfliktov, predchádza im,

- nemení pravidlá a normy správania sa v MŠ - zosúladenie pôsobenia obidvoch učiteliek v triede ,

- dovolí dieťaťu ponechať si obľúbenú vec, hračku z domu.

 

Obdobie ukľudnenia sa 

Dieťa v MŠ:

- správanie dieťaťa sa blíži k norme,

- je istejšie v priestoroch MŠ, podriaďuje sa normám a pravidlám správania sa v MŠ,

- prejavuje deťom svoju náklonnosť,

- zaujíma sa o aktivity iných detí,

- napodobňuje vzory,

- začína lepšie jesť, odmieta len neobľúbené jedlá.

Dieťa doma:

- dieťa je telesne vyčerpané,

- rýchlo sa unaví,

- pôsobí ako "duchom neprítomné",

- nepokúša sa večer zostať dlho hore,

- je duševne ľahostajné.

Úloha rodiča:

- neprerušuje pobyt v MŠ, podľa možnosti ani na jeden deň,

- podporuje nové priateľstvá v MŠ - doma, na ihrisku, v parku ,

- zaujíma sa o pekné zážitky prežité v MŠ,

- predlžuje pobyt v MŠ i na popoludnie,

- rešpektuje psychosomatickú záťaž u dieťaťa.

Úloha učiteľky:

- upevňuje normy a pravidlá správania,

- zapája dieťa do činnosti vo väčšej miere.

 

Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ. Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.

Prechod do nového prostredia mu uľahčíte aj tým, že ho budete pravdivo informovať o dianí a o živote v MŠ. Pred pravidelnou dochádzkou do MŠ je vhodné zosúladiť denný domáci poriadok s denným poriadkom v MŠ.

Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu - obliekanie, obúvanie, jedenie, .....

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé. Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Prečítajte si tiež dokument Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole