Fotografovanie

 

Vo štvrtok 6. júna o 9.00  sa deti budú fotiť na spoločnú fotografiu.       

Najskôr sa budú fotiť deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie na tablo, a potom triedy na spoločnú fotografiu.