Návšteva Legovne

 

V stredu 5. júna 2024 navštívime s deťmi  do piešťanskú LEGOVŇU.

Príchod detí do materskej školy je potrebný do 7.45, 

8.00 odchádzame, desiatu berieme so sebou, k obedu sa vrátime do škôlky.

Deti budú rozdelené do dvoch skupín, jedna skupina bude v legovni skladať objekty pod dohľadom inštruktorov a druhá bude tráviť čas v parku, po určenom čase sa vystriedajú.  

Prosíme Vás na tento malý výlet zabaliť deťom do vaku fľašku s nápojom, ovocie a sladkosť.

Všetky náklady spojené s návštevou Legovne budú zaplatené z rodičovského účtu.