Výlet do FarmaParku v Lubine

 

Milí rodičia,

v súlade s plánom práce školy organizujeme pre deti poldenný školský výlet do kontaktnej ZOO FarmaPark v Lubine.

Dátum: 29. mája 2024   

Príchod detí do materskej školy je v tento deň potrebný do 8.00,  predpokladaný návrat do 12.00 hod.

Desiatu deťom  vezmeme z materskej školy, obed dostanú po návrate do materskej školy.

Doprava je zabezpečená zmluvným autobusovým prepravcom.

V súvislosti so zabezpečením výletu je zákonný zástupca dieťaťa povinný:

- pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa

- zabezpečiť vhodné oblečenie a obuv dieťaťu podľa počasia

(vhodné je zabaliť do vaku aj pršiplášť),

- zabezpečiť vhodnú doplnkovú stravu dieťaťu – keksík, ovocie, nápoj v dobre zatváracej fľaške, ...

- prosíme nedávať deťom čokoládové sladkosti, tvrdé cukríky

- ak dieťa neznáša cestu autobusom, je potrebné to oznámiť učiteľke  a odovzdať jej podpísané potrebné lieky

- nedávať deťom peniaze a hodnotné veci

- zabezpečiť dieťaťu prípravky proti kliešťom

- preštudovať a podpísať Informovaný súhlas u triednej učiteľky dieťaťa

Vstupné na farmu pre deti : 10 €,

deti plniace PPV ho budú mať uhradené zo štátneho príspevku.  

Cenu za dopravu vypočítame po návrate podľa počtu zúčastnených detí.