Zdravé oči už v škôlke

 

V utorok 26. 03. 2024 do našej škôlky prídu členky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vykonať preventívne vyšetrenie zraku detí.

Tieto vyšetrenia prebiehajú v rámci celoslovenského projektu Zdravé oči už v škôlke, sú rýchle, bezplatné, bezkontaktné a z doterajších skúseností môžeme potvrdiť, že skutočne odhaľujú doteraz skryté poruchy zraku detí.

Pred vyšetrením je nutné podpísať Informovaný súhlas rodiča.

Viac na https://zdraveocivskolke.sk/informacie-o-projekte/