Darujte 2% zo svojej dane

 

Občianske združenie TREBATICKÉ  DETI,

sa aj v roku 2024 uchádza o podiel z daní fyzických a právnických osôb, aby tak touto formou pomohlo pri modernizácii vzdelávania, zaobstarávaní potrieb a pomôcok pre deti materskej školy.

V minulom roku sme za získané peniaze zakúpili notebook pre deti, kvalitné, moderné učebné pomôcky,  školské potreby. Nepodarilo sa nám vybudovať záhradný domček na uskladnenie hračiek určených na dvor, pretože najskôr je potrebné podeň vybudovať pevné betónové podložie. Veríme, že v tomto roku sa nám to podarí, rovnako ako výmena drevených lavičiek pre deti a ďalších učebných pomôcok.

Údaje potrebné na darovanie:

Obchodné meno (názov):  Občianske združenie Trebatické deti

IČO: 42291381

Právnické osoby darovanie podielu udávajú v daňovom priznaní.

Fyzické osoby:

- do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane,

- v materskej škole si prevezmete, alebo tu stiahnete a jednoduché tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,

- obidve tlačivá zanesiete na príslušný Daňový úrad do Piešťan,

- alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne.

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2024.