Rada školy

 

Rada školy pri MŠ Štúrova 197/53, 922 10 Trebatice

 

 

Súčasná Rada školy mala svoje ustanovujúce zasadnutie dňa 10.10.2017.

 

Jej členmi sú:

1. Doktorová Lenka, Ing. - zvolený zástupca rodičov

2. Jankechová Alena, Mgr. - delegovaný zástupca zriaďovateľa

3. Líšková Drahoslava - predseda rady školy, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov

4. Reginová Elena - zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

5. Žáková Jana, Mgr. - zvolený zástupca rodičov