Nástup do materskej školy v pondelok 10.01.2022

 

Vážení rodičia, v prvom rade Vám prajeme všetko dobré v celom nastávajúcom roku 2022.

Prevádzka našej materskej školy sa obnovuje v pondelok 10.01.2022.

Organizácia bude vyzerať nasledovne:

- vstup do budovy bude naďalej v režime OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že nezaočkované osoby vstup do budovy nemajú dovolený. Čestné vyhlásenia o zaočkovaní - prekonaní, ktoré ste podpisovali v decembri, platia i naďalej. Tí, ktorí v decembri do škôlky nechodili a potrebujú toto čestné prehlásenie vyplniť teraz, ho nájdu tu: Čestné prehlásenie

- potrebné je vyplniť dve tlačivá :

Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (vypĺňa sa vždy po 3 dňoch neprítomnosti dieťaťa, týka sa covidu)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (vypĺňa sa vždy po 5 dňoch neprítomnosti dieťaťa, týka sa ostatných infekčných ochorení).

Tlačivá si pripravte doma, alebo ich vypíšete pred vstupom do budovy materskej školy.

- vstup do šatní bude organizovaný tak, aby v šatni každej triedy bola iba jedna sprevádzajúca osoba. Počítajte preto s čakaním pred vchodom.

Z dôvodu odovzdávania tlačív, vykonávania ranného filtra, budú môcť v prvé dni rodičia vstupovať aj na poschodie. Počíta sa však so zhoršením situácie s príchodom omikronu, o aktuálnych opatreniach Vás budeme hneď informovať.

Dôrazne Vás žiadame, aby ste do materskej školy vodili iba skutočne zdravé deti, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia. Už slabý kašeľ či výtok z nosa jedného dieťaťa môže vyradiť z dochádzky všetky ostatné deti v triede.