Rozlúčka so škôlkou

 

Milí rodičia budúcich prváčikov,

srdečne Vás pozývame na našu „škôlkársku maturitu“, na ktorej sa Vaše deti rozlúčia s materskou školou a ukážu Vám, čo všetko sa v škôlke naučili.

Rozlúčka sa uskutoční v utorok 29.júna 2021 o 9.30 na dvore materskej školy.

Zároveň Vás upozorňujeme, že Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania sa dieťaťu vydáva iba na žiadosť zákonného zástupcu. Ak oň máte záujem, vyžiadajte si formulár žiadosti u učiteliek v triede.

Tešíme sa na Vás!