Zdravé oči už v materskej škole

 

Meranie zraku detí sa uskutoční v náhradnom termíne v piatok 14.05.2021 o 9.00.

.................................................................................................................

Prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Charakteristika merania:
- ide o bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti jedného metra),
- meranie je bezbolestné
- meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa,
- binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne)
- meranie trvá iba niekoľko sekúnd
- prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa
- odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí výsledky merania a odporučí, či je potrebné ďalšie meranie dieťaťa u detského očného lekára.

Viac informácií na http://www.zdraveocivskolke.sk/

Pracovníčky Únie nevidiacich, ktoré budú meranie realizovať, sú zaočkované proti COVID – 19 a budú dodržiavať všetky protipandemické opatrenia.
Pokiaľ súhlasíte s tým, aby Vaše dieťa meranie zrakových parametrov absolvovalo, kontaktujte sa s triednou učiteľkou, u ktorej podpíšete informovaný súhlas s vyšetrením.

Ak by sa dovtedy zhoršila pandemická situácia v škôlke, oznámime Vám zmenu termínu merania.