Múdre hranie

 

S radosťou Vám oznamujeme, že naša materská škola uspela v rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR pod názvom „Múdre hranie“.

Náš projekt bol zameraný na rozvoj reči detí. Za získané peniaze vo výške 500 € sme zakúpili knihy a učebné pomôcky zamerané na rozvíjanie správnej výslovnosti, slovnej zásoby a súvislého vyjadrovania detí.