Opäť ste nám pomohli


Srdečne ďakujeme Vám všetkým, známym i neznámym, fyzickýcm osobám i firmám a spoločnostiam za darovanie percent zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu Trebatické deti.

Vaše peniaze sú pre nás nenahraditeľnou pomocou pri skvalitňovaní zabezpečenia materskej školy učebnými pomôckami, hračkami, no i rozsiahlejším materiálnym vybavením.

Veľká vďaka !