Vianočný program detí našej škôlky

Milí rodičia,
počas predvianočného obdobia v našej materskej škole každý rok pripravujeme pre Vás besiedku, na ktorej Vám Vaše deti svojím vystúpením zohrejú srdcia vianočnými piesňami, vinšami. Tento rok to možné nebolo. Napriek tomu však deti do Vašich domovov vstúpia a zavinšujú Vám prostredníctvom videí, ktoré sme pre Vás s deťmi natočili. Nenahradia síce plnohodnotne čarovnú atmosféru besiedky, ale vystúpenie svojich detí si vďaka nim môžete pokojne vychutnať a potešiť sa spoločne s nimi.

Deti staršej triedy Vám prinesú predvianočné zvyky a tradície od Kataríny až po Štedrý deň.

 

Mladšie deti Vám vo svojom programe zahrajú divadielko, zaspievajú vianočné piesne a zavinšujú veselé Vianoce.

 

Nuž a my všetci, za celú materskú školu Vám prajeme pokojné, radostné vianočné sviatky, veľa krásnych chvíľ so svojou rodinou a v nastávajúcom roku hlavne zdravie a možnosť žiť úplne normálny, bežný ľudský život.