Depistáž percepčných schopností detí

 

Oznamujeme rodičom detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie a aj mladších detí s výrazne chybnou výslovnosťou, že v utorok 28. 11. .2023 prídu do našej materskej školy vykonať úvodnú depistáž percepčných schopností detí odborní zamestnanci Centra poradenstva a prevencie v Piešťanoch.

Triedna učiteľka Vás bude kontaktovať a poskytne Vám na vyplnenie informovaný súhlas. 

Prosíme Vás o zabezpečenie prítomnosti Vašich detí v tento deň ráno do 8.00 hod.