Zber papiera

 

Oznamujeme rodičom, že od pondelka 23.októbra 2023 je pri MŠ pristavený kontajner na zber papiera.

Zber bude spoločný pre deti materskej i základnej školy.

Prosíme všetkých, aby sa do zberu aktívne zapojili, peniaze takto získané budú použité na nákup školských potrieb pre deti - farby, lepidlá, výkresy,.....

Papier je potrebné doma odvážiť a učiteľkám v triede nahlásiť množstvo.

Najusilovnejší zberači budú odmenení cenami, všetky zúčastnené deti dostanú malú odmenu.

Zberajú sa:

-  knihy, noviny, časopisy, katalógy, telefónne zoznamy, letáky, ... a aj kartóny

Nepatria sem:

-   uhlové papiere, asfaltové papiere,   lepenky a papiere  s kovovou fóliou a umelou hmotou, papiere s lepidlami, obaly z  mlieka  a nápojov (tetrapack).

UPOZORNENIE !!!

Tentokrát je povolené zberať aj kartóny, potrebné je však ich v kontajneri ukladať oddelene.

Taktiež nie je dovolené vložiť do kontajnera časopisy, knihy... uložené v kartónovej krabici, musia byť iba zviazané, bez kartónu.

Termín ukončenia zberu vopred nie je dohodnutý, kontajner bude odvezený po jeho naplnení a ak bude aj naďalej veľký záujem, po odsúhlasení Zbernými surovinami bude pristavený aj opakovane.