Ujo Viktor

 

 

Aby nám bolo veselo, príde nás vo štvrtok 28. septembra 2023 dopoludnia rozveseliť so svojimi pesničkami deťom známy ujo Viktor.

Vstupné vyberáme 3 € za dieťa.