Začiatok školského roka 2023/24

 

Letné prázdniny pomaly končia a my sa pripravujeme na začiatok nového školského roka.

Veríme, že ste zažili veľa zábavy, radosti a že sa môžeme opäť spolu pustiť do práce.

Nakoľko rekonštrukčné práce v materskej škole trvajú dlhšie ako sme predpokladali, oznamujeme Vám, že rodičovská schôdza sa uskutoční až v mesiaci september 2023, presný termín Vám oznámime.

Preto Vám aspoň takouto formou chceme oznámiť najdôležitejšie pravidlá k organizácii školského roka:

  • školský rok v materskej škole začína v pondelok 4.septembra 2023
  • rozdelenie detí do tried nájdete na oznamoch v šatni
  • v šatni má každé dieťa pripravenú svoju skrinku, kde bude mať zložené svoje veci
  • rodičia môžu sprevádzať svoje dieťa po dvere triedy, do tried Vás prosíme nevstupovať. Lúčenie s dieťaťom odporúčame zbytočne nepredlžovať, nemajte strach, o Vaše dieťa sa dobre postaráme
  • na začiatku školského roka je potrebné vyplniť a podpísať niekoľko tlačív, stiahnuť si ich môžete z našej stránky, alebo ich dostanete od triednych učiteliek. Sú to:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa z MŠ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  • ostatné tlačivá a taktiež podrobné informácie sa dozviete na rodičovskej schôdzi
  • aj naďalej si deti budú nosiť nápoj na pitie počas dňa vo svojej vlastnej podpísanej fľaške. Spolu s fľaškou si ráno do triedy môžu priniesť v podpísanej krabičke pokrájané ovocie. To si budú môcť zjesť v triede podľa svojej chuti  
  • rodičia detí, ktoré k 31.08.2023 dosiahli vek 5 rokov nezabudnite !!! Vaše dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie, každý deň neprítomnosti v materskej škole musí mať ospravedlnený !!!

Veríme, že tak ako každý rok aj tentokrát spoločne s Vami tieto prvé týždne zvládneme a z detí sa rýchlo stanú veselí škôlkari tešiaci sa na kamarátov a na škôlku.

Dovidenia v škôlke !