Pomôžte materskej škole darovaním 2% zo svojej dane

 

Občianske združenie TREBATICKÉ  DETI,

sa aj v tomto roku uchádza o podiel z daní fyzických a právnických osôb, aby tak touto formou pomohlo pri modernizácii vzdelávania, zaobstarávaní potrieb a pomôcok pre deti materskej školy.

V minulom roku sme za získané peniaze zakúpili koberce a stoličky do oboch tried, školské potreby, učebné pomôcky pre deti.

Keďže sa v budove materskej školy nenachádzajú potrebné skladovacie priestory, našim cieľom v tomto roku je získať financie na vybudovanie záhradného domčeka, ktorý by slúžil na uskladnenie hračiek určených na dvor.

Údaje potrebné na darovanie:

Obchodné meno  (názov):  Občianske združenie Trebatické deti

IČO: 42291381

....................................................................................................

Právnické osoby darovanie podielu udávajú v daňovom priznaní.

Fyzické osoby:

- do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane,

- v materskej škole si prevezmete a vyplníte jednoduché tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,

- obidve tlačivá - Potvrdenia o zaplatení dane aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zanesiete na príslušný Daňový úrad do Piešťan,

- alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne.

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2023.