Planetárium a Malý konštruktér

 

V piatok 20.januára 2023 k nám konečne zavíta odložené PLANETÁRIUM.  

Mladšie deti si príbeh o vesmíre pozrú už o 8.30,  staršie deti ešte predtým, o 8.15, budú skladať z lega v rámci projektu Malý konštruktér.

 Zabezpečte, prosím včasný príchod detí do materskej školy !