Zber papiera

 

Oznamujeme Vám, že od pondelka 10.10.2022  budeme mať pri MŠ pristavený kontajner na zber papiera.

Zber bude spoločný pre deti materskej i základnej školy.

Prosíme všetkých, aby sa do zberu aktívne zapojili, peniaze takto získané budú použité na nákup školských potrieb pre deti - farby, lepidlá, výkresy,.....

Papier je potrebné doma odvážiť a učiteľkám v triede nahlásiť množstvo. Najusilovnejší zberači budú odmenení cenami, všetky zúčastnené deti dostanú malú odmenu.

Zbierajú sa:

-  knihy, noviny, časopisy, katalógy, telefónne zoznamy, letáky, ...

Nepatria sem:

-   uhlové papiere, asfaltové papiere,   lepenky a papiere  s kovovou fóliou a umelou hmotou, papiere s lepidlami, obaly z  mlieka  a nápojov (tetrapack).

UPOZORNENIE !!!

KARTÓNY  NIE  JE  MOŽNÉ  ZBIERAŤ.