Potrebuje Vaše dieťa logopédiu ?

 

Oznamujeme rodičom detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie ale aj detí mladších, ktoré majú výrazne chybnú výslovnosť, že v stredu 19.10.2022 o 8.00 príde do našej materskej školy vykonať úvodnú depistáž percepčných schopností detí špeciálna pedagogička, logopedička Centra pedagogicko-preventívnej starostlivosti a prevencie v Piešťanoch. Hravou formou vyšetrí správnosť reči detí a určí, ktoré deti potrebujú logopedickú starostlivosť.

Triedne učiteľky Vás budú kontaktovať a poskytnú Vám na vyplnenie informovaný súhlas. 

Prosíme Vás o zabezpečenie prítomnosti Vašich detí v tento deň ráno do 8.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme !