Letné prázdniny

 

Na základe zisteného záujmu rodičov oznamujeme, že v dňoch 01.07. – 22.07.2022 bude v materskej škole v prevádzke jedna trieda.

Od 25.07. 2022 budú v škôlke prázdniny, počas ktorých je naplánovaná kompletná výmena podláh v triedach a v riaditeľni. Dôvodom je opakované vytváranie priehlbín v podlahe, zapríčinené použitým materiálom.

Aj z toho dôvodu sa školský rok v našej materskej škole začne tak, ako v základnej škole – v pondelok 05.septembra 2022.

Prajeme Vám krásne leto, veľa oddychu a krásnych zážitkov !