Meranie zraku deťom

 

V utorok 17.mája 2022 prídu do materskej školy členky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska merať zrak detí

(viac na https://unss.sk/zdrave-oci-uz-v-skolke/  .

Váš súhlas s meraním potvrďte podpísaním informovaného súhlasu, formulár Vám poskytnú triedne učiteľky Vašich detí.