OZ Trebatické deti

 

Občianske združenie TREBATICKÉ  DETI

Štúrova 197/53, 922 10 Trebatice

 

IČO: 42291381

Číslo účtu: 3188140155/0200

 

Občianske združenie TREBATICKÉ  DETI malo svoje ustanovujúce zasadnutie dňa 11.10.2012. Postupne prebralo na seba všetky kompetencie rodičovského združenia. Úzko spolupracuje s materskou školou, organizuje podujatia, získava pre potreby materskej školy 2% z dane, sponzorské dary, hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami.

Stanovy združenia boli schválené MV SR dňa 31.10.2012, číslo spisu WS/1-900/90-40283.

 

Členovia Výkonnej rady OZ TREBATICKÉ  DETI:

Predseda :                       Ing. Silvia Valková

Podpredseda:                     Ing. Lenka Doktorová

Hospodár:                          Lenka Folajtárová

Kontrolná komisia:             Dagmar Poláková  

                                         Mgr. Mária Hermanová

                                         Zuzana Zivčáková

 

Na základe uznesenia výročnej schôdze občianskeho združenia je na školský rok 2019/2020 ustanovený členský príspevok  vo výške 15 € na jeden polrok.