TÉMA - Život pri vode

20.05.2020 12:02

Deti vodu milujú. Majú iskričky v očiach, keď skáču do kaluží, hádžu do nej kamienky, prelievajú ju, kúpu sa a ponárajú vo vani... My dospelí zas berieme vodu ako úplnú samozrejmosť. Stačí otočiť kohútikom a tečie – na prvý pohľad predsa nič výnimočné, nevýrazná kvapalina bez vône a bez chuti. Avšak tento zdanlivo obyčajný živel je základným predpokladom akéhokoľvek života na Zemi.

My sa spolu o vode a živote v jej okolí  niečo nové naučíme a hlavne si pripomenieme, aká je pre nás dôležitá a ako veľmi potrebné je ňou šetriť.

Z veselého rozprávania o zvedavej kvapke a jej dobrodružstvách na ceste do sveta sa deti dozvedia niečo o kolobehu vody v prírode. 

youtu.be/mSEdaEhnfAM

Staršie deti - hlavne budúci školáci,  si môžu pozrieť aj niečo náročnejšie :

youtu.be/Zm_lqw4ui2M

.............................................................................................................................................

Ak máte radi hókusy – pókusy a radi sa hráte s vodou , môžete si niektoré jednoduché  pokusy vyskúšať! 

Tu je niekoľko námetov :

spolupozaskolu.sk/jednoduche-farebne-pokusy-s-vodou/

youtu.be/CFgS-kKdwAw

www.youtube.com/watch?v=CFgS-kKdwAw

Aké zvieratká a rastliny žijú vo vode a v jej okolí si zopakujete v prezentácii :

Život na brehu a pri vode.pdf (972635)

Určite si pamätáte ako z vajíčok , ktoré kladú žabky do vody vyrastú žubrienky a nakoniec dospelé žaby .Ak nie , pripomenie vám to omaľovánka a obrázok :

Od vajíčka po dospelú žabu.png (208273)

A môžete si vymaľovať aj ďalšie omaľovánky:

Omaľovánky.docx (617541)

Môžete si vypočuť aj zvuk , aký žabka vydáva a pokúste sa ho napodobniť.

youtu.be/MPYIC2Ck_A4

youtu.be/2gn3wFrLxqw

Skúste sa naučiť krátke básničky a pesničky o žabke , alebo si zatancujte ako bocian a žabka. Napodobnite chôdzu bociana na jeho dlhých nohách,  otváranie zobáka a skákanie žabky.

    Potok

    Tečie potok popod vŕbu,

    z peny robí čipky, 

    A v potoku ktože býva?

    Raky, žaby, rybky.

    Pri vode

    Čľup, čľup do vodičky, zahrajme sa na rybičky.

    Slnko púšťa zlaté nite, vo vode ich ulapíte.

    Ja ich chytím prvý! Ja ich chytím druhý!  

    Sprav nám, slnko, sprav nám z kvapiek ligotavé dúhy!

        (Elena Čepčeková)

........................................................................................................................................

Pieseň: Žabka:

 youtu.be/L42fd1tR26M

...............................................................................................................................................

Pieseň: Bocian a žabky

www.youtube.com/watch?v=L42fd1tR26M

..................................................................................................................

Ak sa radi hýbete môžete si so žabkou aj zacvičiť. Žabka sa volá Bupi a možno sa na ňu pamätáte zo škôlky, alebo sa zahrajte nové hry. Mladšie deti na žabu a staršie : žaba skoč !

Zacvičme si a zahrajme sa na žabky!.docx (51299)

youtu.be/M951B-655PM

............................................................................................................................................

A teraz nejaké úlohy na rozmýšľanie, budeme hľadať cesty a zároveň si zopakujeme i geometrické tvary. 

Budeme i počítať , mladší do 5 a starší do 10 – počítame žabky

Staršie deti vytvoria i číselný rad od 1 do 10 a tak pomôžu žabke , dostať sa k jazierku. Číslice môžu napísať, alebo si ich vystrihnúť.

Labyrinty - mladšie deti.docx (239789)
Labyrinty - staršie deti.docx (1228135)

 

Doplň čísla , tak , ako nasledujú za sebou, alebo tak, ako skáče žabka.png.docx (303747)
Počítame so žabkami - staršie deti.docx (731748)
Počítame žabky.pdf (1013430)

Poznáte Sudoku ? Ak nie, naučíme vás – stačí ak v hre dodržíte pravidlo, že v riadku, ani v stĺpci sa neopakuje ten istý obrázok. Vyskúšajte si naše žabkové. Žabky si vystrihnite a dolepte do prázdnych okienok v tabuľke. Nezabudnite, že lepíme až keď si skontrolujeme, či sme dodržali pravidlo sudoku.

Sudoku - vystrihni a nalep žabky tak, aby sa neopakovali ani v riadku a ani v stĺpci.png.docx (221738)

................................................................................................................................................................

Predškoláci si môžu zopakovať i písmená, tým , že v omaľovánke vyfarbia písmeno Z- zelenou pastelkou a Ž – žltou.

Vyfarbi písmenká.docx (571241)

..........................................................................................................................................

Kto rád maľuje , môže sa zahrať s farbami  a otláčaním rôznych predmetov namočených do farby -  vytvoriť rybke šupinky:

Maľujeme rybičky.docx (225346)

Pre staršie deti máme pripravené nápady , ako si vytvoriť vlastné akvárium, alebo si poskladať a nakresliť žabku.

Ako pomôcky stačia výkresy, alebo farebné papiere, krabica od topánok, papierový tanier, prázdny pohár zo zaváraniny, farby-vodové, alebo  pastelky, detské nožnice, lepidlo a to je všetko. Už len veľkú chuť do roboty! Dúfame, že sa nám so svojimi výtvormi pochválite.

Poskladaj si žabku.docx (401666)
Skús sa naučiť, ako sa kreslí žabka.png.docx (218523)
Vytvor si akvárium.png.docx (1502094)
 

Na záver môžete poprosiť mamičku, ocka, alebo niekoho zo starších súrodencov, aby vám prečítali krátku bájku : Bocian a žabka. Pri jej počúvaní sa dozviete, kto je z nich krajší. Čo myslíte, kto ? Neprezradíme, to sa dozviete, keď budete tíško počúvať.

Bocian a žabka - bájka.docx (63788)

 

 

 

—————

Späť