TÉMA - Trebatice - moja rodná obec

13.05.2020 17:23

Milé deti, milí rodičia !

Vieme , kde sme sa narodili, no vieme a poznáme históriu svojho rodiska? Nie? Nevadí. Tento týždeň sa s ňou spolu s našimi škôlkármi môžeme zoznámiť.

Moja obec Trebatice

O vzniku obce koluje niekoľko povestí, ktoré môžete teraz deťom primeranou formou prečítať:

Vznik našej obce

Každý správny obyvateľ Trebatíc pozná minimálne jednu povesť o vzniku svojej obce.

Prvá z nich hovorí:

Kedysi dávno cez územie, na ktorom sa rozprestiera naša obec, tiekla rieka Váh. Po nej sa často plavili pltníci. Raz tu jeden z nich, menom Trebatický, uviazol na plytčine. Bol už neskorý večer, pltník hľadal miesto na prenocovanie a zašiel až k neveľkému potoku. Ráno uvidel okolo seba prekrásny kraj, ktorý sa mu veľmi zapáčil. A pretože nebol dosiaľ nikým obývaný, zem nikým obrábaná, rozhodol sa tu usadiť. Plť mu však robila ťažkosti. Nakoniec sa mu ju podarilo rozbiť a pešo sa pobral domov. Po niekoľkých týždňoch sa vrátil aj so svojou rodinou a príbuznými a založil tu osadu. Tá dostala meno po ňom – Trebatice.

Iná povesť tvrdí: Neďaleká obec Stráže sa spomína ako strážna dedina a je vedená ako hraničný bod majetkov Zoborského opátstva, do ktorého patrili aj Trebatice. Naši predkovia museli chodiť do strážnej služby a spojením slov treba-íci na stráž, údajne vznikol názov Trebatice.

Obsahom a výkladom názvu Trebatíc sa zaoberali aj viacerí jazykovedci. K naj-pravdepodobnejšiemu výkladu sa dopracoval Šimon Ondruš. Ten uvádza, že u Slovanov treb-, tereb- malo význam sekať, klčovať. Taký význam malo aj staroslovianske träbiti. Od neho je u všetkých Slovanov odvodené pomenovanie vysekaných, vyklčovaných miest a okolo nich postavených osád. U nás sú to Trebatice, Trebejov, Trebišov a mnoho iných. Podobné názvy osád (Třebíč, Třeboň) sa nachádzajú aj v Čechách.

Názov našej obce sa v dejinách postupne menil. V prvej písomnej správe – v Zoborskej listine sa Trebatice spomínajú ako „villa Trebeta“. V roku 1576 v portálnom súpise Nitrianskej stolice vystupujú Trebatice pod názvom Threbete, neskôr ako „posse-sio Trebete“. V ro-ku 1808 kartograf Jozef Lipský vo svojom diele Re-pertorium locorum objectorumgue uvádza dedinu Trebatice pod názvami Trebéthe, Třebytysstě, Třebatice.Obec Trebatice už v minulosti používala pri administratívnych úkonoch obecnú pečať.

Zachovali sa tri druhy odtlačkov pečatí, na všetkých je zobrazený sv. Štefan kráľ, patrón nášho kostola. Najstaršia pečať je z roku 1703, je na nej nápis DCEDINA TREBATICE ANNO 1703. Na druhej pečati z roku 1773 sa zachoval neúplný nápis ...AT...REBATICZK...Tretia pochádza z roku 1782 a vidno na nej zrozumiteľný text + S.PAGI. TREBETTE. ANNO 1.7.8.2.

Súčasná pečať obce má v strede erb obce a text TREBATICE PEČAŤ OBCE.

Erb obce pozostáva zo zeleného štítu, v ktorom je zlatá koruna.

Vlajka obce sa skladá z dvoch zelených a jedného žltého pruhu a je zakončená tromi cípmi.

Prezrite si spolu prezentáciu o Trebaticiach, pomenujte, čo vidíte na fotografiách. Deti si môžu vyfarbiť omaľovanku o vzniku našej obce  a znak našej obce:

TREBATICE.pptx (48891312)

Porovnajte spôsob živote v meste a na dedine:

To je mesto, to je dedina..ppt (5606400)

Predškoláci, pre Vás máme pracovný list, na ktorom je veľa názvov dedín v našom okolí. Vašou úlohou bude nájsť a vyznačiť názov našej obce TREBATICE a na vybodkované miesto ho podľa predlohy napísať. Vedľa erbu Trebatíc v spodnej časti nakreslite taký istý.

Trebatice.doc.doc (57856)

..............................................................................................................................

Viete, že kedysi dávno v Trebaticiach ľudia pomenúvali veľa predmetov inak, ako dnes? Hovorili totiž hlavne trebackým nárečím. Niektorí, hlavne starší ľudia, také slová používajú dodnes. Skúste, či niekotré z nich poznáte:

Nárečové slová.rtf (42504)

Písmenká si môžete poskladať napríklad aj z kamienkov:

.....................................................................................................................................................

A teraz si dáme troška matematiky. Mladšie deti sa môžu pohrať s číslicami napríklad aj takto: 

Doplň správny počet štipcov.jpg (41028)
Hráme sa s číslami.jpg (34045)


Staršie deti to majú ťažšie. Doplňte chýbajúce čísla číselného radu. Keď ich neviete napísať, tak ich iba pomenujte:

doplň čísla.jpg (91116)
doplň číslo pred a po.jpg (46209)

Labyrinty majú radi všetky deti, tak Vám aj teraz nejaké ponúkame:

Cesta do Areálu zdravia.png (203938)
Nájdi cestu autíčka do garáže.jpg (265660)
........................................................................................................................................
Precvičte si pršteky a prejdite ceruzkou po predkreslených tvaroch.

ML Prejdi ceruzkou po čiare.jpg (27327)
ST Správne obtiahni tvary.jpg (56938)

Predškolákom to ešte sťažíme, no oni toto určite zvládnu:

nakresli podľa vzoru 2.jpg (49297)
Nakresli podľa vzoru.jpg (28693)

.....................................................................................................

Ak máte blízko seba babičku, alebo deduška, poproste ich, aby si s Vami zaspievali piesne z Trebatíc.

To trebacké pole pekne rozorané,

vypustil Janíček štyri kone vrané.

A keď ich vypustil,

nemohol ich chytnút,

nemohol Janíček

od milej odvyknút.

Ľahko je privykat,

ťažko je odvykat,

mala si si milá

srdenko zamykat.

 

Ten trebacký kostolíček,

kolo neho čierny les,

keď ja tadial pôjdem,

obzerat sa budem,

čo robí môj milý dnes

A keď si on šablu pripal,

dozadu sa obzeral,

vtedy jeho koník

prežalostne zaerdžal.

A keď si on šablu pripal,

dozadu sa obzeral,

vtedy jeho koník

prežalostne zaerdžal

........................................................................................................................

Máte doma malinké krabičky, najlepšie od liekov ? Z nich sa dajú vyrobiť parádne domčeky. Môžete si vytvoriť svoj dom, kostol, škôlku, školu,....

Alebo si urobte  takýto domček:

.................................................................................................................

Spoločne s deťmi si prezrite webovú stránku našej obce, kde nájdete množstvo fotografií. Deti môžu  pomenovať hlavné budovy, najstaršiu budovu v obci - kaplnku, škôlku, školu........., vyhľadať svoj dom prostredníctvom street view, pripomeňte im Vašu adresu aj s číslom domu a názvom ulice.

A ak Vám to  momentálna situácia dovolí, prejdite sa s našimi škôlkármi po uliciach našej obce, my budeme dúfať, že sa s nimi čoskoro poprechádzame tiež.

 

Drahoslava Líšková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť