Darujte percentá zo svojich daní Občianskemu združeniu Trebatické deti

04.02.2020 14:00

Vážení  rodičia,

opäť je tu obdobie darovania percent zo svojich daní vybraným subjektom. Vaše občianske združenie TREBATICKÉ  DETI, ktorého členmi ste aj Vy, rodičia detí materskej školy, sa uchádza o percentá z daní fyzických a právnických osôb, aby tak touto formou pomohlo pri zaobstarávaní potrieb a pomôcok pre deti materskej školy.

Postup pri darovaní podielu z dane je jednoduchý.

Fyzická osoba - zamestnanci

- do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,

- v materskej škole si prevezmete a vyplníte jednoduché tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,

- tlačivo si môžete tiež stiahnuť na našej stránke v sekcii Tlačivá na stiahnutie,

- zanesiete tlačivá na príslušný daňový úrad do Piešťan,

- alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne.

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2020.

Právnická osoba - darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.

V mene detí našej škôlky Vám za Vašu finančnú pomoc srdečne ďakujeme!

—————

Späť