Kalendár akcií

Čo máme naplánované na tento školský rok

 

September 2019

Rodičovská schôdza k začiatku školského roka

Adaptačný pobyt novoprijatých detí podľa individuálnych potrieb

Október 2019

Šarkaniáda na futbalovom štadióne

Posedenie pre starých rodičov, spojené s vystúpením detí, kúzelníka a s posedením - 16.10.2019 

Svetový deň výživy  – 19.10.2019

Zber papiera

Malý konštruktér - inštruovaná hodina skladania z lega

November 2019

Podujatie pri príležitosti Dňa materských škôl 04.11.2019 - Lampiónový sprievod so záverečným prekvapením  

Začiatok dlhodobej aktivity: Mami, oci, prečítaj mi rozprávku !

Spomienka na vojenských veteránov pri kostole sv. Štefana

December 2019

Malý konštruktér

Privíítanie Mikuláša v materskej škole

Spev kolied v OÚ Trebatice, ZŠ a ďalších inštitúciách, odovzdanie vianočných pozdravov

Vianočná besiedka pre rodičov

Február 2020

Detský karneval v kultúrnom dome

Malý konštruktér

Prednáška pre rodičov o školskej spôsobilosti detí

Deň otvorených dverí pre rodičov

Marec 2020

V rámci Týždňa slovenských knižníc návšteva obecnej knižnice spojená s edukačnými aktivitami a výstavou prác detí

Oboznamovanie detí s ľudovými zvykmi – príchod jari, vynášanie Moreny

Návšteva Múzea za Krakovskú bránu v Krakovanoch

Plavecký výcvik

Apríl 2020

Svetový deň zdravia 7.4.2020 , Týždeň zdravia   

Deň Zeme – 22.4. 2020, Týždeň ochrany prírody

Malý konštruktér

Máj 2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/21

Kultúrny program ku dňu matiek

Športový deň na futbalovom štadióne

Detský festival

Jún 2020

Cesta rozprávkovým lesom v Rakoviciach

Školský celodenný výlet

Návšteva v triede 1. ročníka ZŠ

„ Škôlkárska maturita“

Zhotovenie tabla deťom odchádzajúcim do ZŠ

 

Okrem týchto naplánovaných aktivít budeme reagovať na aktuálnu ponuku divadiel, exkurzií,...