Kalendár akcií

Čo máme naplánované na tento školský rok

 

September

 

Rodičovská schôdza k začiatku školského roka

Adaptačný pobyt novoprijatých detí podľa individuálnych potrieb

Október

 

Šarkaniáda

Svetový deň výživy  – 19.10.2018

Zber papiera

Divadielko Máme Emu

Malý konštruktér - inštruovaná hodina skladania z lega

November

 

Deň so starými rodičmi spojený s  lampiónovým sprievodom

Začiatok dlhodobej aktivity: Mami, oci, prečítaj mi rozprávku !

Spomienka na vojenských veteránov pri kostole sv. Štefana

December

 

Malý konštruktér

Vítanie Mikuláša v Areáli zdravia

Spev kolied v OÚ Trebatice, ZŠ a ďalších inštitúciách, odovzdanie vianočných pozdravov

Vystúpenie pre členov ZO JDS v Trebaticiach

Vianočná besiedka pre rodičov

Január

 

Rodičovská schôdza

Adaptačný pobyt detí prijatých od januára 2019

Február

 

Detský karneval v kultúrnom dome

Malý konštruktér

Návšteva na OcÚ Trebatice

Prednáška pre rodičov o školskej spôsobilosti detí

Marec

 

V rámci Týždňa slovenských knižníc návšteva obecnej knižnice spojená s edukačnými aktivitami a výstavou prác detí

Oboznamovanie detí s ľudovými zvykmi – príchod jari, vynášanie Moreny

Návšteva Múzea za Krakovskú bránu v Krakovanoch

Apríl

 

Deň otvorených dverí pre rodičov

Svetový deň zdravia 7.4.2019 , Týždeň zdravia   

Deň Zeme – 22.4. 2019, Týždeň ochrany prírody

Malý konštruktér

Máj

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/20

Kultúrny program ku dňu matiek

Športový deň na futbalovom štadióne

Deň rodiny

Jún

 

Cesta rozprávkovým lesom v Rakoviciach

Školský celodenný výlet

Návšteva v triede 1. ročníka ZŠ

„ Škôlkárska maturita“

Zhotovenie tabla deťom odchádzajúcim do ZŠ

 

Okrem týchto naplánovaných aktivít budeme reagovať na aktuálnu ponuku divadiel, exkurzií,...